Home Tags Tatimpaguesit

Tag: tatimpaguesit

Një shërbim i ri për tatimpaguesit, krijohet platforma informuese

TIRANE- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara dhe BERZH nënshkruan të shtunën në Tiranë, memorandumin e mirëkuptimit...

Një shërbim i ri për tatimpaguesit, krijohet platforma informuese

TIRANE- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara dhe BERZH nënshkruan të shtunën në Tiranë, memorandumin e mirëkuptimit...